ביטול טביעת אבצע משתמש זמני
הקש
2 #
הכנס קוד מפעל 111111
(או הקוד הקיים)
הכנס מספר זיהוי בן 4 ספרות
למשל:1111
הכנס מספר זיהוי בן 4 ספרות שנית
למשל:1111
#