ביטול ״פתיחה מהירה״
הקש

* *
הכנס קוד מפעל 111111
(או הקוד הקיים)
#