הכנסת טביעת אצבע משתמש קבוע
הקש
1 #
הכנס קוד מפעל 111111
(או הקוד הקיים)
#
הנח אצבע על הקורא
עד להשמע צפצוף
ניתן להזין אצבעות נוספות