הכנסת טביעת אצבע משתמש זמני
הקש
1 #
הכנס קוד מפעל 111111
(או הקוד הקיים)
הכנס מספר זיהוי בן 4 ספרות
למשל:1111
#
הנח אצבע על הקורא
עד להשמע צפצוף
הקורא כבה. סגור דלתית.