החלפת קוד מנהל
הקש
0 *
הכנס קוד מפעל 111111
(או הקוד הקיים)
הכנס קוד מנהל חדש בן 6 ספרות
(למשל:232323)
הכנס את הקוד החדש שנית
(למשל:232323)
#