ביטול קוד זמני
הקש
2 *
הכנס קוד מפעל 111111
(או הקוד הקיים)
הכנס מספר זיהוי בן 4 ספרות
(למשל: 1111)
הכנס מספר זיהוי בן 4 ספרות שנית
(למשל: 1111)
#