הכנסת קוד זמני
הקש
1 *
הכנס קוד מפעל 111111
(או הקוד הקיים)
הכנס מספר זיהוי בן 4 ספרות
(למשל: 1111)
הכנס קוד פתיחה בן 6 ספרות
(למשל: 112233)
הכנס את הקוד שנית
(למשל: 112233)
#