החלפת קוד מנהל
הקש
# #
הכנס קוד מפעל 111111
(או הקוד הקיים)
* * *
הכנס קוד מנהל חדש בן 6 ספרות
(למשל:232323)
הכנס את הקוד החדש שנית
(למשל:232323)