ביטול קוד פתיחה (ביטול קוד משתמש אישי)
הקש
# #
הכנס קוד מפעל 111111
(או הקוד הקיים)
* # *
הכנס מספר משתמש
בן 3 ספרות
בין 001-199
הכנס מספר משתמש
בן 3 ספרות שנית
למשל 001