הכנסת קוד פתיחה (קוד משתמש אישי ומספר משתמש)
הקש
# #
הכנס קוד מפעל 111111
(או הקוד הקיים)
# * *
הכנס מספר משתמש
בן 3 ספרות
בין 001-199
הכנס קוד פתיחה
בן 6 ספרות
(למשל:112233)
הכנס את הקוד החדש שנית
(למשל:112233)