ביטול ״פתיחה מהירה״
הקש
# #
הכנס קוד מפעל 111111
(או הקוד הקיים)
# # #
# # #